reservation
reservation

Book A ReservationTime::
Gender
Male Female 

Package

 • Package 1: Day Relaxing
  (Steambath + Basic SKINFOOD Facial + Body Massage Therapy 60min)
  Package 1: Day Relaxing Package
  (Xông hơi + Chăm sóc Da Mặt cơ bản SKINFOOD + Massage Trị Liệu Toàn thân 60′)
  150 min
 • Package 2: Day Detoxifying
  (Steambath + Pro DERMA Facial Care + Hot Stone Body Massage 75min)
  Package 2: Day Detoxifying Package
  (Xông hơi + Chăm sóc Da Mặt chuyên nghiệp SKINFOOD + Massage Đá Nóng Toàn thân 75′)
  160 min
 • Package 3: Herbal Body Therapy
  (Steambath + Herbal Body Scrub + Herbal Body Wrap)
  Package 3: Herbal Body Therapy
  (Xông hơi + Tẩy da chết Thảo dược + Ủ dưỡng Thảo dược)
  90 min
 • Package 4: DERMA Professional Body Treatment
  (Steambath + Mineral Salt Body Scrub + Seaweed Body Mask)
  Package 4: DERMA Professional Body Treatment
  (Xông hơi + Tẩy da chết Muối Khoáng + Mặt nạ Tảo Biển Toàn Thân)
  90 min
6